Översiktskurs i levnadsvanor och sjukdomsförebyggande arbete

Översiktskurs i levnadsvanor och sjukdomsförebyggande arbete


2 dagar i Hälsans Hus i centrala Stockholm

Pris 6990 kronor exkl. moms
Den 11 och 12 november mars 2019 genomfördes vår fjärde och hittills sista 2-dagars översiktskurs i levnadsvanor och sjukdomsförebyggande arbete.


En kurs i sjukdomsförebyggande arbete är obligatorisk för alla ST-läkare i vidareutbildning enligt SOSFS 2015:8 och vår kurs uppfyller Socialstyrelsens målbeskrivningar angående delmål b2.


Kursen fokuserar på de fyra levnadsvanorna tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor, enligt Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder 2011.


Mer information om kursen finns i bifogat kursprogram och på www.lipus.se.


Anmälan via mail@commed.se (gärna med faktureringsadress och betalningsreferens).

ComMed Sweden AB

Org nr: 559098-7847

Ynglingagatan 27

11347 Stockholm

Sverige

mail@commed.se

Tyvärr kan vi pga tidsskäl tills vidare inte erbjuda vår översiktskurs i levnadsvanor och sjukdomsförebyggande arbete