Handledarutbildning för läkare och tandläkare
Tyvärr kan vi inte erbjuda en handledarutbildning HT2021

Handledarutbildning för läkare och tandläkare


1-2 Februari 2021

Lipus granskad

2 dagar Webbutbildning med Zoom

Pris: 5990.- kronor exkl. moms

Nästa handledarutbildning för läkare och tandläkare och ST-läkare/tandläkare med handlednings- och utbildningsansvar planeras VT2022.


Pga bra erfarenheter med webbutbildning i Covid-19 pandemin hålls utbildningen online med Zoom. Våra tidigare handledarutbildningar var uppskattade och gav bra resultat i utvärderingen.


Utbildningen är Lipus® granskad och uppfyller Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8, 2008:17 och HSLF-FS 2017:77:) om läkarnas och om tandläkarnas specialiserings-tjänstgöring.


För ST-läkare uppfylls kursmålet i delmål 16 enligt Socialstyrelsens målbeskrivningar 2008 respektive delmål a1 enligt Socialstyrelsens målbeskrivningar 2015.


Kursen innehåller regelverket för specialiseringstjänstgöringen, handledning, pedagogik, kommunikation, etik och metoder för bedömning enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Vad som skiljer oss från andra kurser är att vi kan erbjuda en djupgående genomgång av Socialstyrelsens regelverk och målbeskrivningar.


Kursen hålls av läkare och jurister med stor kunskap om och mångårig erfarenhet av ovanstående områden.


Mer information om kursen finns i bifogat kursprogram och på www.lipus.se. Anmälan via mail@commed.se (gärna med faktureringsadress och betalningsreferens).

ComMed Sweden AB

Org nr: 559098-7847

Ynglingagatan 27

11347 Stockholm

Sverige

mail@commed.se