Handledarutbildning

Education for Health Professionals

Handledarutbildning för läkare och tandläkare

 

1-3 oktober 2018

Lipus granskad (Lipus 20170178)

3 dagar i centrala Stockholm nära Odenplan

Pris: 6990 kronor exkl. moms

 

 

 

Nästa handledarutbildning för ST-handledare och ST-läkare med handlednings- och utbildningsansvar äger rum mellan den 1 - 3 oktober 2018 i centrala Stockholm. Våra tidigare handledarutbildningar var uppskattade och gav bra resultat i utvärderingen.

 

Utbildningen är Lipus® granskad och uppfyller Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2015:8, 2008:17 och HSLF-FS 2017:77:) om läkarnas och om tandläkarnas specialiserings-tjänstgöring. För ST-läkare uppfylls kursmålet i delmål 16 enligt Socialstyrelsens målbeskrivningar 2008 respektive delmål a1 enligt Socialstyrelsens målbeskrivningar 2015.

 

Kursen innehåller regelverket för specialiseringstjänstgöringen, handledning, pedagogik, kommunikation, etik och metoder för bedömning enligt Socialstyrelsens riktlinjer. Vad som skiljer oss från andra kurser är att vi kan erbjuda en djupgående genomgång av Socialstyrelsens regelverk och målbeskrivningar.

 

Kursen hålls av läkare och jurister med stor kunskap om och mångårig erfarenhet av ovanstående områden.

 

Mer information om kursen finns i bifogat kursprogram och på www.lipus.se. Anmälan via mail@commed.se (gärna med faktureringsadress och betalningsreferens).

Det finns fortfarande platser kvar till höstens kurs som äger rum den 1-3 oktober 2018

Vi finns även på:

Facebook

Twitter

LinkedIn

ComMed Sweden AB

Org nr: 559098-7847

Ynglingagatan 27

11347 Stockholm

Sverige

mail@commed.se